Üld- ja ostutingimused

Üldised müügitingimused:
    1. Müügitingimused kehtivad www.hiiumaatk.ee väljakute broneerimiskeskkonnas ostja (edaspidi Tarbija) ning MTÜ Hiiumaa Tenniseklubi, reg. number 80052809, aadress Turu 7, Kärdla, Hiiumaa vald (edaspidi Teenuse pakkuja) vahel väljakuid broneerides ja nende eest tasudes.
    2. Lisaks käesoleval lehel kirjas olevatele tingimustele reguleerib Tarbija ja Teenuse pakkuja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtiv Võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised olulised õigusaktid.
    3. Teenuse pakkujal on õigus teha müügitingimustes muudatusi. Muudatused kajastatakse veebilehel: www.hiiumaa.tk
Hinnainfo
    1. Kõik Teenuse pakkuja hinnad on eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
    2. Tasutud teenuse eest saab Tarbija meili teel kinnituse oma broneeritud mänguaja kohta.
Tellimuse vormistamine
    1. www.hiiumaatk.ee veebilehel liikuge broneerimiskeskkonda ning valige välja soovitud mänguaeg, sisestage isikuandmed (nimi, e-mail, telefoni nr) ja määrake mänguaja kestus.
    2. Tellimuse vormistamiseks peate vajutage lingile “Broneeri aeg”.
    3. Teenuse pakkujal on õigus tasutud mänguaega nihutada sama summa väärtuses sama kellaaja raames muule väljakule.
    4. Kontrollige enne tellimuse lõplikku kinnitamist andmeväljades oleva informatsiooni sobivust (soovitud õiget väljakut ja mängupäeva, kellaaega ning mänguaja kestust) ja õigsust (isikuandmed).
    5. Tasutud broneeringust loobumise korral Tarbijale raha ei tagastata.
    6. Tasutud broneeringu aja muutmise soovi korral raha Tarbijale ei tagastata, kuid Tarbijal on õigus tasutud broneeringu aega muuta, teatades sellest Teenuse pakkuja klienditeeninduse meiliaadressile info@hiiumaatk.ee mitte vähem kui 24h enne mänguaja algust. Tasutud mänguaja saab sel juhul tõsta muule päevale/kellaajale.
    7. Tellimuse lõplikuks vormistamiseks sisestage vajalik informatsioon ning valige endale nimekirjast sobiv makseviis. Läbi pangalingi tasudes tuleb makse sooritamiseks valida endale sobiv pank. Maksed toimuvad eurodes.
    8. MTÜ Hiiumaa Tenniseklubi on isikuandmete vastutav töötleja
    9. Tellimuse realiseerimine toimub vastavalt broneeritud mänguajale Hiiumaa Tennseklubis, aadressil Turu 7, Kärdla, Hiiumaa vald
Pretensioonide esitamise kord
    1. Tarbijal on õigus pöörduda pretensioonide esitamiseks Teenuse pakkuja poole: meiliaadressil info@hiiumaatk.ee
    2. Tarbijal ei ole õigus tehtud ja tasutud broneeringult raha tagasi saada. Vt punkt 5 ja 6
    3. Lahendamata jäänud pretensioonide puhul on Tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole

2024